Şebeke Bağlantılı Sistem Kurulumu

Şebeke Bağlantılı Sistem Kurulumu

Şebeke bağlantılı sistemin temel bileşenleri;

  • Sıralı photovoltaic paneller
  • Birleşim ve sigorta kutusu
  • İnvertör ve regülatör
  • Elektrik sayaçları
  • Kullanıcılar

Tipik şebeke bağlantılı bir photovoltaic sistemde, üretilen doğru akım bağlantı kutusu ve sigortalardan geçtikten sonra invertöre bağlanır. İnvertör, doğru akım elektriğini, alternatif akım elektriğine dönüştürdükten sonra, kullanıcılar tarafından tüketilir ya da elektrik sayacından geçirilerek şebekeye verilir.