Temel Kavramlar ve Elektriğin Üretimi

Temel Kavramlar ve Elektriğin Üretimi

  • Güneş ışınım gücü = W/m²
  • Enerji yoğunluğu = kWh / m²
  • Güneş Enerjisi – kWh
  • Hücre ve panel gücü ve verimliliği, akım ve gerilim değerleri ürün teknik kataloglarında sıralanır.
  • Değişken olan ise ENERJİDİR. Bu değişkenliğin bağımlı olduğu bileşenler ise 3 türlüdür.
  1. Güneş panellerimizi yerleştirdiğimiz coğrafyadaki hava ve atmosfer koşulları, özellikle de toplam güneşlenme saatleri.
  2. Sistem kurulumumuzun verimliliği. Yani uygun panel, invörter, akü seçimi ve bu bileşenlerin enerji kayıplarının minimizasyonu. ( Kablolama yani enerji nakil kayıpları ve doğru akım-alternatif çevrim ve depolamalarında oluşan enerji kayıpları )
  3. Panellerin konumlandırılması.